שיחה לפר' וישב - אתגרי הציונות הדתית

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר