צרו קשר

 

מען למכתבים:

ד.נ שמשון מיקוד: 9978400

טל': 08-927-6520

פקס: 08-927-6720

למפת התמצאות


לתרומות לישיבה לחץ כאן

אחראי שבו"ש, דביר שליט 050-2277743

מזכירות הישיבה ר' אריה יורבצקי: 08-9276520 aryey@shaalvim.co.il

ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון: 08-9276703 yechezkely@shaalvim.co.il

סגן ראש הישיבה הרב מיכאל ימר: 08-09276704  yammermichael@gmail.com

משגיח הישיבה הרב אריה בן יעקב: 08-9276702 aryeby@shaalvim.co.il

ראש הכולל הרב גדעון בנימין: 08-9276678 gidonb@shaalvim.co.il

הרב משה גנץ: 08-9276708  moshegn2@gmail.com

הרב יואל עמיטל: 08-9276708 yoel.amital@gmail.com

הרב נועם קניגסברג: טל' 08-9276728 kberg@neto.net.il

מפה