מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר דוד דרורי (מחזור חו"ל 11/12) לרגל אירוסיו עם רחל עוזרי

» מזל טוב לבוגרנו הרב אהרן שפירא (מחזור חו"ל 05/06) ורעיתו אלישבע לרגל הולדת הבת

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר אלן שנין (מחזור חו"ל 02) ורעיתו שירה לרגל היכנס הבן עזריאל לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד גייגר (מחזור כ) ורעיתו ברכה (ירושלים) לרגל הולדת הנכד הראשון, בן בכור לרבקה ויהודה מונקוטוביץ (ירושלים)

» מזל טוב לחבר הנהלת הישיבה בחו"ל בוגרנו ר' ג'ואי בודנר (מחזור חו"ל 78) ורעיתו רותי לרגל אירוסי הבן בוגרנו נתנאל בודנר (מחזור חו"ל 12) עם אהבה סמית

» מזל טוב לבוגרנו ר' אבי גרד (מחזור כ"ו) ורעיתו סיגלית (בני ברק) ולבוגרנו הרב שמואל גזבר (מחזור כ"ו-גבעת שמואל) ושרית גזבר, לרגל הולדת הנכד המשותף, בן לאלחנן ורעות גרד (גבעת שמואל)

» מזל טוב לבוגרנו ר' גד ארנברג (מחזור י"ט) ורעיתו רוחמה (ירושלים) לרגל נישואי הבת הדס עם עודד פישלר (תל אביב)

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר אריה לזר (מחזור י"ט) ורעיתו מזל (נוף איילון) לרגל הולדת הנכדה, בת לאבישי ותמר לזר (עץ אפרים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' אלעד בר משה (מחזור ל"ג) ורעיתו שרון (בית שמש) לרגל נישואי הבן אביה עם שקד ניסן (אלקנה)

» מזל טוב לתלמידנו עומר פרארי ורעיתו רותם (שעלבים) לרגל הולדת הבת

» מזל טוב לבוגרנו הרב אלי ויינשטיין (מחזור עולים ע"ד) ורעיתו אריאנה (ירושלים) לרגל עלייתם ארצה

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהודה אורלנסקי (מחזור חו"ל 08/09) ורעיתו רבקה לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' בנימין קליין (מחזור חו"ל 09/10) ורעיתו סמנתה לרגל הולדת הבן