מזל טובים

» מזל טוב לחבר הנהלת הישיבה ר' משה אורן (קיבוץ שעלבים) לרגל הולדת הנין, נכד לנעמי ובוגרנו הרב אליעזר רייכמן (מחזור כ"א-נוף אילון), בן ללאה ורותם לוי (בית חגי)

» משתתפים בצער בוגרנו הרב דניאל גרין הי"ו (מחזור חו"ל 89) עם פטירת האב הרב מרדכי גרין ז"ל. ההלוויה התקיימה ביום שלישי ה' מנחם אב. יושבים שבעה ברח' הגפן 27 אפרת .

» מזל טוב לבוגרנו הרב הלל מאירס (מחזור חו"ל 80) ורעיתו פיי לרגל הולדת הנכד, בן לבוגרנו ר' יהודה מאירס (מחזור חו"ל 09) ורעיתו מרטה

» מזל טוב לבוגרנו ר' שלמה אלדד (מחזור נ"ב) ורעיתו נועה (מושב ינון) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' צבי ציג (מחזור מ"ב) ורעיתו אליה (לוד) לרגל הולדת הבת עטרת

» מזל טוב לבוגרנו ר' מאיר אליטוב (מחזור כ"ה) ורעיתו אורנה (באר שבע) לרגל הולדת הנכדה, בת ליסכה ועוזי דניאל (פתח תקוה)

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר אבי הורוויץ (מחזור עולים ל"ג) ורעיתו דיאן (ירושלים) לרגל הולדת הנכדה שחר, בת לשימי והדס הורוויץ (פסגות)