מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ר' משה פלדמן (מחזור עולים מ"ה) ורעיתו נאוה (נוה דניאל) לרגל היכנס הבן יהודה לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהודה סמטר (מחזור עולים נ"ח) ורעיתו ביילה (מודיעין) לרגל בת המצוה של צופיה

» מזל טוב לבוגרנו הרב עקיבא סקנוביץ (מחזור חו"ל 90) ורעיתו רחל לרגל היכנס הבן אדיר לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו יונתן סילבר (מחזור חו"ל 15/16) לרגל נישואיו עם תמר סקידל

» משתתפים בצער בוגרנו ר' ארי קראוס הי"ו (מחזור עולים מ"ד) עם פטירת האב ר' ישראל קראוס ז"ל. ההלוויה התקיימה ביום שישי כ' טבת. יושבים שבעה ברח' החיל 21/6, הגבעה הצרפתית, ירושלים

» מזל טוב לרב משה ועדינה גנץ (שעלבים) לרגל אירוסי הנכד ישראל חיים גנץ-בן הרב ישעיהו וזהבה גנץ (עפרה) עם טוהר רומנו (גבע בנימין)

» מזל טוב למנהל תוכנית חו"ל הרב אריה וקסמן ורעיתו גילה (נוף אילון) לרגל אירוסי הבת תמר עם יצחק אריאל ליכטמן- בן בוגרנו הרב משה דוד ליכטמן (מחזור עולים מ"ז) ורעיתו שושנה (בית שמש)

» מזל טוב לבוגרנו ר' אביחי וינוגרד (מחזור ל"ד) ורעיתו עדיה (נוף אילון) לרגל הולדת הנכד, בן למתניה וטליה וינוגרד (נוף אילון)

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר יונתן פאליי (מחזור עולים נ') ורעיתו שרה (נוף אילון) לרגל נישואי הבת אלישבע עם ישעיה גולדרייך (חשמונאים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' צבי מאיר (מחזור כ')לרגל היכנס הנכד גלעד לביא (נוף אילון) לגיל עול מצוות