מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו הרב מרדכי פרוס (מחזור עולים ס"ח) ורעיתו תמימה (מצפה יריחו) לרגל הולדת הבת

» מזל טוב לחבר בורד ההנהלה בחו"ל בוגרנו ר' אריה שלוסלברג (מחזור 07/08) ורעיתו דניאל לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' אהרן פישמן (מחזור חו"ל 99) ורעיתו עליזה לרגל הכינס הבן נתנאל דב יהודה לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו דניאל גולדשטיין (מחזור חו"ל 14/15) לרגל אירוסיו עם פרנססקה טאו

» מזל טוב לבוגרנו ר' מרדכי יפרח (מחזור ל"ז) ורעיתו ורדית (אבן שמואל) לרגל נישואי הבת טליה עם אלעזר גוטמן (אבני חפץ)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יואל הירש (מחזור עולים מ"א) ורעיתו דפנה (רעננה) לרגל הולדת הנכדה אחינועם הודיה, בת ליוסף ויעל הירש (רעננה)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יונתן מולר (מחזור עולים ע"ב) ורעיתו קרולין (ירושלים) לרגל הולדת הבת אלישבע אסתר פאסל