מזל טובים

» משתתפים בצער בוגרנו ר' רוני קינדרמן הי"ו (מחזור ל"ב) עם פטירת האב ר' אליעזר קינדרמן ז"ל. ההלוויה ביום שלישי ט"ו כסלו. יושבים שבעה ברח' זבולון המר 5 גבעת שמואל.

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר ליאור גוטליב (מחזור ל"ו) ורעיתו שרה (מזכרת בתיה) לרגל הולדת הנכד עז ישראל, בן משה וטליה גוטליב (קרית גת)

» משתתפים בצער משפחת גרסון הי"ו עם פטירת בוגרנו הרב שי גרסון ז"ל. ההלוויה ביום שלישי ט"ו כסלו. יושבים שבעה ברח' הארזים 9ב דירה 3 ירושלים.

» מזל טוב כפול לבוגרנו ר' אליעזר קלוש (מחזור ל"ח) ורעיתו שולמית (אפרת) לרגל היכנס הבנים: אורי וניתאי, לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו שלמה ווזניצר (מחזור חו"ל 13) לרגל אירוסיו עם אביגיל אוביץ'

» מזל טוב לבוגרנו ר' יעקב הודרי (מחזור חו"ל 18) ורעיתו ג'ואל לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד קורנבלוט (מחזור חו"ל 10) ורעיתו רבקה לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו שמואל מנדל (מחזור חו"ל 22/23) לרגל אירוסיו עם סיידני טייגמן

» מזל טוב לבוגרנו ר' ארי כהן (מחזור חו"ל 88/9) ורעיתו שני לרגל הולדת הנכד, בן לשרה דינה ובן איינזבלך

» מזל טוב לבוגרנו עקיבא קרול (מחזור חו"ל 21/22) לרגל אירוסיו עם מיקיילה ג'סון

» מזל טוב לבוגרנו ר' איתן מורל (מחזור עולים מ"ח) ורעיתו ורדה (טלמון) לרגל הולדת הנכדה, בת לבוגרנו ר' אליעזר מורל (מחזור ס') ורעיתו מוריה (טלמון)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יחיאל בודוף (מחזור חו"ל 90) ורעתו מישל לרגל אירוסי הבן בוגרנו דני בודוף (מחזור חו"ל 20/21) עם מיכל גינזבורג

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר אבי הרמן (מחזור כ"ט) ורעיתו ננט (כוכב השחר) לרגל הולדת הנכד, בן לשלהבת ואוריה פרומן (בני אדם)

» מזל טוב כפול לבוגרנו הרב בעז מרדכי (מחזור מ"ז) ורעיתו תהילה (נריה) לרגל היכנס הבנים: דוד יוסף, לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' גור לויאב (מחזור ס"ג) ורעיתו שירה (שעלבים) לרגל הולדת הבן הבכור