מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו הרב אברהם סנדיק (מחזור ל"ב) ורעיתו רבקה (באר שבע) לרגל נישואי הבת אדרת עם גלעד שלום (רחובות)

» מזל טוב לתלמידנו בוגרנו ר' רפה מרגליות (מחזור עולים ע') ורעיתו דניאלה (שעלבים) לרגל הולדת הבת

» משתתפים בצער בוגרנו הרב יהודה רוזנברג הי"ו (מחזור ל"ו) עם פטירת האב ר' גד רוזנברג ז"ל. ההלוויה התקיימה ביום רביעי ו' כסלו. יושבים שבעה ברח' יהלום 1 רחובות

» מזל טוב לבוגרנו הרב מאיר ניומן (מחזור חו"ל 00/01) לרגל נישואיו עם ציפורה ויינברג

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהושע רודאף (מחזור עולים מ"ה) ורעיתו דניאלה (בית שמש) לרגל אירוסי הבת דבורה עם טל אזאוביב (טבריה)

» מזל טוב לגב' שרה קניגסברג הי"ו (אשת בוגרנו ר' משה קניגסברג ז"ל-מחזור כ"ז) לרגל אירוסי הבן דוד עם יפעת קינדרמן-בת בוגרנו ר' רוני קינדרמן (מחזור ל"ב) ורעיתו פנינה (פתח תקוה)

» מזל טוב לבוגרנו הרב ד"ר אבי רוזנפלד (מחזור עולים נ"ב) ורעיתו אסתר (יד בנימין) לרגל היכנס הבן נתנאל משה לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו הרב צבי הריס (מחזור עולים מ"ד) ורעיתו לאה (טלמון) לרגל אירוסי הבת רינה עם שי יצחקי (רחובות)