מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו הרב רפאל שטרן (מחזור כ"ז) ורעיתו אתי (גבעת שמואל) לרגל נישואי הבת טל עם צורי באואר (אפרת)

» מזל טוב לרב עזרא ועליסה שפירא (שעלבים) לרגל נישואי הבת ברכה עם תלמידנו בנימין לנקין (שיעור ד-חשמונאים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' אבישי כהן (מחזור ל"ד) ורעיתו דליה (נוף אילון) לרגל היכנס הבן רועי לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהודה שטארק (עולים נ"א) ורעיתו שרה (רעננה) לרגל אירוסי הבן תלמידנו שלמה שטארק (שיעור ד') עם הודיה פריד (ראשון לציון)

» מזל טוב כפול לבוגרנו ר' סטיבן יוסדן (מחזור חו"ל 90) ורעיתו הלן לרגל הולדת נכדים תאומים, בנים לבוגרנו ד"ר שמעון פרבר (מחזור חו"ל 07) ורעיתו רחל

» מזל טוב לרב מרדכי ומזל שכמורוב (נוף אילון) לרגל הולדת הנכד, בן לאסנת ויעקב אבוחצירא (בני ברק)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יאיר שנקולבסקי (מחזור ל"ג) ורעיתו יהודית (אלעזר) לרגל נישואי הבת אורית עם ליאב המבורגר (צופים)