מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ר' יוסי בר אשר (מחזור כ"ט) ורעיתו מרים (מודיעין) לרגל הולדת הנכדה, בת לתלמידנו בוגרנו ר' דביר בר אשר (מחזור נ"ה) ורעיתו שושנה (שעלבים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד לדרר (מחזור חו"ל 88) ורעיתו עדינה לרגל נישואי הבת שרה עם זכריה גרין (וודמיר)

» מזל טוב לבוגרנו אברהם קניגסברג (מחזור נ"ז-רמת בית שמש) לרגל נישואיו עם ספיר ברבי (חיפה)

» מזל טוב לראש ישיבת "אהבת ישראל" בוגרנו הרב מרדכי פייג (מחזור י"ט) ורעיתו פנינה (נוף אילון) לרגל נישואי הבת אמונה עם דוד טסלר (מצפה הושעיה)

» מזל טוב לבוגרנו ר' זאב גולדברג (מחזור מ"ג) ורעיתו יעל (גבעת שמואל) לרגל היכנס הבן אריאל לגיל עול מצוות

» מזל טוב לחבר הבורד של הישיבה בחו"ל ר' מילטון כהן ורעיתו שבי לרגל הולדת הנכד, בן לבוגרנו הרב יחיאל כהן (מחזור עולים נ"ח) ורעיתו מרים (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו דניאל ניס (מחזור חו"ל 06) לרגל אירוסיו עם גבריאלה סגל

» מזל טוב ליו"ר הנהלת הישיבה בחו"ל ר' ג'ק וייכהולץ ורעיתו הלן לרגל היכנס הנכד עקיבא לגיל עול מצוות, בן בוגרנו ד"ר דני וייכהולץ (מחזור חו"ל 99/00) ורעיתו דבורה

» מזל טוב לראש ישיבת "יבנה" חיפה הרב יורם שמיר (מחזור ל"ב) ורעיתו איילת (טל מנשה) לרגל הולדת הנכד הראשון, בן בכור לאריאל ותמר שמיר

» משתתפים בצער בוגרנו ר' אליעזר שוויבר הי"ו (מחזור כ"ו) עם פטירת האם גב' אביבה שוויבר ע"ה. ההלוויה התקיימה ביום שישי י"ט אדר. יושבים שבעה ברח' הפסגה 16 ירושלים, בית וגן, ירושלים

» מזל טוב לבוגרנו הרב דוד בן ישי (מחזור מ"ג) ורעיתו רעות (נריה) לרגל היכנס הבן גלעד לגיל עול מצוות

» מזל טוב לראש ישיבת ההסדר בשדרות בוגרנו הרב דוד פנדל (מחזור עולים ל"ט) ורעיתו מכי (שדרות) לרגל נישואי הבן עותניאל עם צביה גרוס (מעלה אדומים)

» מזל טוב לבוגרנו מרדכי דווהרי (מחזור חו"ל 12/13) לרגל אירוסיו עם רבקה פמר

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר חנן פרייליך (מחזור חו"ל 10/11) ורעיתו אבאלה לרגל הולדת הבת יפה דבורה

» מזל טוב לבוגרנו מיקי מימון (מחזור ל"ה) ורעיתו אפרת (נוף אילון) לרגל נישואי הבת מוריה עם אריאל סילברמן (מעלה אדומים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' ירמיהו פנטל (מחזור עולים ס"ט) ורעיתו דברה (ירושלים) לרגל הולדת הבן