מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ידידיה כראזי (מחזור נ"ג) ורעיתו תפארה (נווה דניאל) לרגל הולדת הבן הבכור

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהודה שטארק (עולים נ"א) ורעיתו שרה (רעננה) לרגל הולדת הנכד הראשון יוסף אהרן, בן בכור ליהודה והודיה שטארק (ירושלים)

» מזל טוב לגב' נחמה לוונשטיין (שעלבים) לרגל הולדת הנכד, בן למוריה וציון עובד (נוף אילון)

» משתתפים בצער בוגרנו ר' עקיבא טקוזינר הי"ו (מחזור עולים ל"ח) עם פטירת האם גב' מרשה טקוזינר ע"ה. ההלוויה התקיימה ביום שני ט"ו שבט. יושבים שבעה ברח' דיסקין 7/5 ירושלים.

» מזל טוב לבוגרנו ר' עמיהוד פרידמן (מחזור כ"ט) ורעיתו מרים (ירושלים) לרגל היכנס הבן נועם איתן לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' מלכיאל נחמקין (מחזור חו"ל 84/5) ורעיתו טובה לרגל נישואי הבן חיים עם טרי אוזאר

» מזל טוב לבוגרנו גיל רוזנשטוק (מחזור ל"ד-תל אביב) לרגל נישואיו עם הדסה בייטנר (תל אביב)

» מזל טוב לתלמידנו ענר חדאד (שיעור ה-מעגלים) לרגל אירוסיו עם נוי כהן (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו הרב ישראל לוי (מחזור ל"ג) ורעיתו יעל לרגל הולדת הנכד הראשון, בן בכור לשירה ועדיאל פדר (אלון מורה)

» מזל טוב לתלמידנו ר' הראל דויטש ורעיתו עידית (שעלבים) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' אהרן וייס (מחזור עולים מ|"ח) ורעיתו עליזה (נוף אילון) לרגל הולדת הנכדה הראשונה, בת בכורה לאריאל ועמית וייס (עלי)

» מזל טוב לבוגרנו ר' אלכס הולץ (מחזור עולים ל"ח) ורעיתו לינדה (נוף אילון) לרגל הולדת הנכד , בן לדב ומלכה הולץ (נצרת עילית)