מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ר' איתן שטרית (מחזור ל"ב) ורעיתו חני (קיבוץ שעלבים) לרגל נישואי הבת מוריה עם אורי אדרעי (קרית ארבע)

» מזל טוב לבוגרנו ר' בנימין גרסטמן (מחזור עולים מ"א) ורעיתו מינדי (בית שמש) לרגל הולדת הנכדה צופיה בת לאליעזר ואפרת גרסטמן (אריאל)

» מזל טוב לבוגרנו ר' זכריה שוסהיים (מחזור חו"ל 11/12) לרגל נישואיו עם ג'סי לוארט

» מזל טוב לחבר הבורד בהנהלת הישיבה בחו"ל ר' דוד מרקוביץ ורעיתו אביבה לרגל אירוסי הבת אילנה עם בוגרנו משה ספירן (מחזור חו"ל 15/16)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהודה ציג (מחזור ל"ב) ורעיתו עפרה (רמת בית שמש) לרגל אירוסי הבן ישראל עם אמונה פיטוסי (רמת בית שמש)