מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו הרב צבי הריס (מחזור עולים מ"ד) ורעיתו לאה (טלמון) לרגל הולדת הנכדה, בת לאריה ומרים הריס (כוכב השחר)

» משתתפים בצער בוגרנו ר' בנימין כהן הי"ו (מחזור ל"ז) עם פטירת האם גב' שרה כהן ע"ה. ההלוויה התקיימה ביום ראשון ז' תשרי. יושבים שבעה ברח' ארבל 20 חשמונאים