מזל טובים

» מזל טוב משולש לבוגרנו ר' משה גוטסמן (מחזור י"ט) ורעיתו שנה (ירושלים), לרגל הולדת הנכדות התאומות ליאור ושירלי-בנות לנעמי וטל לוריא (אלעזר), ולרגל הולדת הנכד אשכול-בן ליעל ויהודה אדלר (אדם)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יאיר בן דב (מחזור י"ט) ורעיתו סנדרה (ירושלים) לרגל הולד דוד אהרן, בן להדס ונעם רפאלי (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו הרב נחמן אלסנט (מחזור עולים נ"ט) ורעיתו יהודית (ירושלים) לרגל הולדת הבת טובה ציפורה

» מזל טוב לבוגרנו ר' עזריאל בלזם ורעיתו תרזה (ירושלים) לרגל הולדת הנכדה, בת לשיראל ועמיחי רייש (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' חגי קרפ (מחזור ל"ג) ורעיתו שושי (דולב) לרגל נישואי הבת איילת השחר עם מתנאל נחום (גני תקווה)

» מזל טוב לר' צבי ומרים כספי (שעלבים) לרגל אירוסי הנכדה יעל-בת רחל והרב שלמה קמחי (אפרת) עם יהודה לייכטר (אפרת)

» מזל טוב לבוגרנו ר' זאב ברמן (מחזור חו"ל 80) ורעיתו ג'ודי לרגל אירוסי הבת תמי עם תלמיד שיעור ד' בישיבתנו שמואל קיי (חו"ל 15)