מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ר' רון סעדה (מחזור מ"ב) ורעיתו נורית (מזכרת בתיה) לרגל היכנס הבן איתן לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' בנצי רפפורט (מחזור ל"ח-שעלבים) לרגל היבחרו בנבחרת מורי המאה של המינהל החינוך הדתי לשנת תש"ף

» מזל טוב לד"ר שלומית והרב ד"ר בני להמן (ירושלים) לרגל אירוסי הבת טל עם יונתן ברגר (רעננה)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יעקב ברנד (מחזור ל') ורעיתו מרים (חשמונאים) לרגל הולדת הנכדה, בת לחנה ושמאי ברקו (כוכב השחר)

» מזל טוב לבוגרנו ר' שלום ווגלין (מחזור עולים מ"ד) ורעיתו זינה (אפרת) לרגל אירוסי הבת רבקה עם אריאל כהן (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו הרב דוד סיימון (מחזור עולים נ"ב) ורעיתו אריאלה (מודיעין עילית) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו הרב אריאל שוחט (מחזור חו"ל 00/01) ורעיתו רבקה לרגל הולדת הבת חיה גיטל

» מזל טוב לבוגרנו אחיעד חן ציון (מחזור ס'- מושב חמד) לרגל נישואיו עם טל אסתר ווייל (גבעת שמואל)

» מזל טוב לבוגרנו ר' איתמר לוסטיגר (מחזור עולים ע"ג) ורעיתו זהבה (ירושלים) לרגל הולדת הבת

» מזל טוב לבוגרנו ר' יואל ליכשטיין (מחזור חו"ל 88) ורעיתו לאה לרגל הולדת הנכד אהרן- בן בוגרנו ר' יחיאל ווינבלט (מחזור חו"ל 07) ורעיתו גילה

» מזל טוב לבוגרנו ר' צבי ריכטר (מחזור חו"ל 11/12) ורעיתו עדינה לרגל הולדת הבן