מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו נעם סוננשיין (מחזור חו"ל 12/13) לרגל אירוסיו עם רבקה רייך

» מזל טוב לסגן מנהל הישיבה התיכונית בשעלבים בוגרנו ר' מתי הומינר (מחזור כ"ו) ורעיתו חיה (שעלבים) לרגל הולדת הנכד, בן לטליה ומתן אדלר (קרני שומרון)

» מזל טוב לבוגרנו הרב יעקב יצחקי (מחזור ל"א- נוף אילון) לרגל נישואי הבת רבקה עם צור ישראל טרכטינגוט-בן בוגרנו ר' יצחק טרכטינגוט (מחזור ל"ז) ורעיתו אילה (נוף אילון)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יהושע לוין (מחזור חו"ל 10) ורעיתו אהובה לרגל הולדת הבת הדסה

» מזל טוב לבוגרנו הרב בנימין גרסטמן (מחזור עולים מ"א) ורעיתו מינדי (בית שמש) לרגל נישואי הבן אליעזר עם אפרת פוסנר (טלמון)

» מזל טוב לבוגרנו ר' נתנאל פררו (מחזור עולים נ"ח) ורעיתו חנה (מבוא חורון) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו אלי בורוכוב (מחזור חו"ל 14/15) לרגל אירוסיו עם שני מאייר

» מזל טוב לבוגרנו ר' אהרן אלימלך אנזיסקה (מחזור חו"ל 99)) ורעיתו אליסון לרגל היכנס הבן יהושע לגיל עול מצוות