מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו הרב ינון הדס (מחזור ל') ורעיתו רחל (שעלבים) לרגל נישואי הבת תהילה עם יהודה שבתאי (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' רונן לוזון (מחזור ל"ב) ורעיתו מירי (פדואל) לרגל הולדת הנכד עמית, בן בכור לדניאל ואורטל לוזון (שערי תקוה)

» מזל טוב לבוגרנו ר' ישראל גוטנטג (מחזור ל"ב) ורעיתו יעל (טלמון) לרגל נישואי הבן מנחם עם עדי גץ (מעלות)

» מזל טוב לבוגרנו ר' ניצן קפלן (מחזור ל"ד) ורעיתו תמר (קרית שמואל) לרגל הולדת הנכדה איילה שושנה, בת בכורה ליפעת ותום אטל (כוכב יעקב)

» מזל טוב לבוגרנו ר' מרדכי רותם (מחזור ל"ה) ורעיתו אסנת (ירושלים) לרגל הולדת הנכדה הראשונה יעלה יהודית, בת בכורה לנווה וגל-ברכה רותם (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' מרדכי האופט (מחזור מ"ה) ורעיתו לאה (נוף אילון) לרגל היכנס הבן שלמה לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו ר' יצחק טמבור (מחזור מ"ו) ורעיתו יפעת (פתח תקוה) לרגל הולדת הבן אמיתי צבי

» מזל טוב לבוגרנו הרב אליעזר קורץ (מחזור מ"ח) ורעיתו רינת (שעלבים) לרגל הולדת הבן ינון אברהם

» מזל טוב לתלמידנו בוגרנו ר' אריאל מדעי (מחזור נ"ח) ורעיתו מעיין (שעלבים) לרגל הולדת הבת הבכורה טליה

» מזל טוב לבוגרנו הרב כתריאל ברנדר (מחזור עולים מ"א) ורעיתו רחל לרגל עלייתם ארצה, ולרגל מינויו לראש ישיבת "אור תורה סטון"

» מזל טוב לבוגרנו הרב משה ריימן (מחזור עולים מ"ד) ורעיתו מליסה (בית שמש) לרגל נישואי הבן שלמה עם עליזה טלר

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר דניאל קסוביץ (מחזור עולים מ"ט) ורעיתו אילנה (נוה דניאל) לרגל אירוסי הבן עקיבא עם יסכה עמיצור (בית אל)

» מזל טוב לבוגרנו ר' ירמיהו לוסטמן (מחזור עולים נ"ב) ורעיתו תמר (חשמונאים) לרגל היכנס רענן עקיבא לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו הרב יחיאל כהן (מחזור עולים נ"ח) ורעיתו מרים (ירושלים) לרגל היכנס הבן מנחם שלמה לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו הרב דניאל אלסנט (מחזור עולים ס"ח) ורעיתו אבבי (רעננה) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד קורנבלוט (מחזור עולים ע') ורעיתו רבקה לרגל עלייתם ארצה.

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר דניאל רייך (מחזור חו"ל 92/3) ורעיתו שני לרגל היכנס הבן שרלי לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו בנימין קליין (מחזור חו"ל (09/10) לרגל אירוסיו עם סמנתה סלסני

» משתתפים בצער בוגרנו יוסי וייס הי"ו (מחזור ל"ז) עם פטירת האב ר' מרדכי וייס ז"ל. ההלוויה התקיימה ביום ראשון כ"ד מנחם אב.