מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו מרק גליקמן (מחזור עולים מ"ט-בית שמש) לרגל אירוסיו עם תמר הופמן (רמת בית שמש)

» משתתפים בצער בוגרינו: ד"ר ארי גולדשמידט הי"ו (מחזור חו"ל 81) ור' רמי גולדשמידט הי"ו (מחזור עולים מ"ו) עם פטירת האם גב' נעמי גולדשמידט ע"ה. ההלוויה התקיימה ביום ראשון ה' חשון. יושבים שבעה בחו"ל

» מזל טוב לבוגרנו הרב אייל הרץ (מחזור ל"ו) ורעיתו ברכה (שעלבים) לרגל הולדת הנכד, בת ללירן וניתאי בוסקילה (בת ים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' יעקב ברנד (מחזור ל') ורעיתו מרים (חשמונאים) לרגל הולדת הנכדה, בת לרות ונועם כהן (פני קדם)

» מזל טוב לתלמידנו שמואל דוד ורדי (שיעור ד-פתח תקוה) לרגל אירוסיו עם עטרה בדולח (פתח תקוה)

» מזל טוב לבוגרנו הרב אליהו גילקרוב ורעיתו דבורה (ירושלים) לרגל הולדת הנכדה-בת לבצלאל ודבורה גילקרוב (אלון מורה)