מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ר' ישראל דזדזיץ (מחזור מ"ה) ורעיתו מרים (מגדל העמק) לרגל נישואי הבת ברכה עם ידידיה שלמה אלון (נוף אילון)

» מזל טוב לבוגרנו הרב יהודה שקלנובסקי (מחזור ל"ח) ורעיתו איילה (חרשה) לרגל נישואי הבת שרה עם יהונתן שטמפפר (בית א-ל)

» מזל טוב לבוגרנו הרב דוד מוסנג'אד (מחזור מ"ט) ורעיתו שרה (נריה) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' מלאכי מילר (מחזור נ"ד) ורעיתו ענבר (שעלבים) לרגל הולדת הבת ליבי

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד רייך (מחזור חו"ל 14/15) ורעיתו דינה לרגל הולדת הבן

» מזל טוב כפול לחבר הבורד של ישיבת שעלבים בחו"ל ר' הרווי רובל ורעיתו דנה לרגל הולדת הנכדה- בת בוגרנו ר' יהודה רובל (מחזור חו"ל 08/09) ורעיתו רחל, ולרגל הולדת הנכדה-בת אלישבע ומתתיהו למפל

» מזל טוב לרב משה ועדינה גנץ (שעלבים) לרגל נישואי הנכד ישראל חיים גנץ-בן הרב ישעיהו וזהבה גנץ (עפרה) עם טוהר רומנו (גבע בנימין)

» מזל טוב לתלמידנו אריאל חי מנחם (שיעור ה'-גבעת זאב) לרגל אירוסיו עם הילה עדי כהן (יבנה)

» מזל טוב לרב חיים כהן ורעיתו דינה (נוף אילון) לרגל נישואי הבן אברהם עם שרה לימן (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' חיים מרציאנו (מחזור ל"ב) ורעיתו גלי (אלעד) לרגל נישואי הבן אורי עם מוריה מרקוביץ (פתח תקוה)

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר דוד פין (מחזור חו"ל 06) ורעיתו יעל לרגל הולדת הבת לאה חנה

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד לדרר (מחזור חו"ל 88) ורעיתו עדינה לרגל הולדת הנכדה עליזה חוה, בת לבוגרנו נתנאל לדרר (מחזור חו"ל 12/13) ורעיתו אסתר

» מזל טוב לבוגרנו ר' קובי ביר (מחזור כ"ז) ורעיתו ליאורה (ירושלים) לרגל הולדת הנכדה, בת לטובית ויצחק לקס (ירושלים)

» מזל טוב כפול לחבר הבורד של ישיבת שעלבים בחו"ל ר' מילטון כהן ורעיתו שבי לרגל היכנס הנכד מאיר-בן בוגרנו הרב יהונתן כהן(מחזור עולים נ"ד)ורעיתו צביה(רמת בית שמש)לגיל עול מצוות,ולרגל בת המצוה של הנכדה פנינה טובה-בת בוגרנו הרב יחיאל כהן(מחזור עולים נ"ח)ורעיתו

» מזל טוב לראש ישיבת "אשרינו" בוגרנו הרב נתנאל יודין (מחזור עולים מ"ד) ורעיתו רות (בית שמש) לרגל הולדת הנכדה, בת לטליה ובוגרנו ר' שמעון קרוננברג (מחזור חו"ל 11/12)

» מזל טוב לבוגרנו ר' דוד שולמן (מחזור חו"ל 04/5) ורעיתו מרים לרגל הולדת הבת

» מזל טוב לגב' שרה קניגסברג הי"ו (אשת בוגרנו ר' משה קניגסברג ז"ל-מחזור כ"ז) לרגל נישואי הבן דוד עם יפעת קינדרמן-בת בוגרנו ר' רוני קינדרמן (מחזור ל"ב) ורעיתו פנינה (פתח תקוה)

» מזל טוב לבוגרנו ר' מלאכי מילר (מחזור נ"ד) ורעיתו ענבר (שעלבים) לרגל הולדת הבת ליבי

» מזל טוב לבוגרנו ר' ראובן מרקוביץ (מחזור ל"ח) ורעיתו יטבת (פתח תקוה) לרגל היכנס בן אורי לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו גבריאל גרטסקי (מחזור נ"ט-בית שמש) לרגל נישואיו עם ליילה זרכין (עלמון)