מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו ר' משה סעדה (מחזור ל"ו) ורעיתו נעמי (מזכרת בתיה) לרגל הולדת הנכד, בן לאוריאל וטל סעדה (ירוחם)

» מזל טוב לתלמידנו בוגרנו דור הררי (מחזור ס"א-ראש העין) לרגל אירוסיו עם צופיה לוי (קרית ארבע)

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר אלי פרייליך (מחזור חו"ל 06/07) ורעיתו עליזה לרגל הולדת הבת דבורה שולמית

» מזל טוב לבוגרנו ר' עמנואל גרוס (מחזור כ"ח) ורעיתו רונית (אפרת) לרגל הולדת הנכדה, בת ליעל ושגיא פרנסיס (ירושלים)

» מזל טוב לבוגרנו ר' מיכאל וידאל (מחזור ל"ב) ורעיתו ורדה (ירושלים) לרגל אירוסי הבת הודיה עם ידידיה שהם (כרם ביבנה)

» מזל טוב לבוגרנו ד"ר יונתן פאליי (מחזור עולים נ') ורעיתו שרה (נוף אילון) לרגל היכנס הבן יעקב מנחם לגיל עול מצוות

» מזל טוב לבוגרנו הרב דב שרייר (מחזור חו"ל 89/90) ורעיתו יפה לרגל אירוסי הבת שושנה עם עזרא הגלר