שיחה לפר' תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר