שיחה לפר' מטות מסעי - בנים אתם לה' א-לוקיכם

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר