פרשת אמור: עשה תורתך קבע

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר