פרשת בהר - גבורי כח עושי דברו

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר