פרשת פקודי - "לישרי לב -שמחה"

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר