דברי ברכה בסיום מסכת מכות

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר