מסכת מכות - גדרי לאו שאין בו מעשה

הרב יחזקאל יעקבסון