דברי ברכה לרגל מעמד סיום מסכת מכות

הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א-הרה"ר לישראל