שיחה לפר' חיי שרה - הציונות הדתית: המשך דרכם של אברם יצחק יעקב יוסף ואפרים

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר