שיחה לפר' בלק - עין הארץ

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר