פרשת ויצא - ושבו בנים לגבולם

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר