ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר