פרשת ויחי (י' טבת) - "אחריתך ישגה מאד"- התייחסות לשאלות אמונה בשואה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר