דברי הספד על אביו, מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, והלכות חנוכה

כבוד הראשל"צ, הרה"ר לישראל, הרה"ג יצחק יוסף שליט"א