פאנל בנושא מעורבות או התבדלות

סגן רה"י הרב מיכאל ימר, הרב בן מנת-מרצה בערכים, הרב אלישע אבינר-ר"מ במעלה אדומים, נשיא מכון לב פרופ' חיים סוקניק