שיחה לפר' כי תצא - 43%-93%

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר