מסכת בבא מציעא - גדר ריבית-איסור או חיוב ממוני

הרב יחזקאל יעקבסון