מסכת נדרים-בגדר מצוות תלמוד תורה

הרב יחזקאל יעקבסון