מסכת בבא מציעא - אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

הרב יחזקאל יעקבסון