מסכת בבא מציעא - שואל שלא מדעת ושליחות יד

הרב יחזקאל יעקבסון