מסכת בבא מציעא - הפקר ויאוש וההבדלים ביניהם

הרב יחזקאל יעקבסון