שיחה לפר' ויצא - מדינת ישראל – אור לגויים

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר