שיחה לפר' שלח לך - רוח אחרת עמו

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר