שיחה לפר' תצוה - זכור - משה רבינו ובחירות תשע"ה

הרב יחזקאל יעקבסון