פר' ויחי - ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר