פרשת שלח - לקיחת אחריות/השפעה ושליחות

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר