מצוות זכירת יציאת מצרים כבסיס לתפילת האדם

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר