פסח-מצות תשביתו ואיסור בל יראה ובל ימצא

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר