דברי פתיחה לליל אמונה ותפילה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר