פרשת וארא - עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר