פרשת כי תצא- והשבות אל לבבך

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר