מניסי גאולת מצרים לעבודתנו הרוחנית

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר