"תפילה לעני כי יעטוף"- כוחה של תפילה

ר' שמעון גרוס