קבלת שבת - בין גלות השכינה לגאולת ישראל

הרב כתריאל ברנדר