שאלה שבועית-פגיעה באוכלוסיה אזרחית מדין פיקוח נפש

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר