שאלה שבועית-פגיעה באוכלוסיה אזרחית מדין רודף

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר