שאלת ראש הישיבה: חובת ההוכחה בכתובה- על הבעל או על האשה?

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר