שיחה לפר' שלח לך: ראייה סובייקטיבת

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר