שיחה לפר' וארא - ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר