שיר סיום שנה לשיעור א' [משוחד או לא?]

יעקב רובין

שמונת החודשים האחרונים
עברו עלינו
כמין תקופה ארוכה של
הסתגלות
כן כך קוראים לזה

חודש ראשון
לעשות מעבר מחשבתי
אנו כבר לא שמיניסטים

ושבעה נקיים
מבגרויות
מבחנים
ומורה משגיח

והכרטיס שבכיס
מזכיר את הטופס הירוק
שניהם יחד
יתבלו עם הזמן
בצורה זו או אחרת

עתה נכנסים לבין הזמנים
אין צורך [עדיין]
לשחק בדמיונות
של שירות פעיל

יהיו עוד שישה
צידה לדרך
ארוכה

אחרי תקופה זאת
אלו הדמיונות
יתהפכו למציאות
כך או כך

אבל עדיין
אנו רק נכנסים לבין הזמנים

שיהיה לכולנו
בהצלחה.