בעניין הלכות תלמוד תורה

הרה"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א