מזל טובים

» מזל טוב לבוגרנו נריה אמירי (מחזור נ"ט-אורנית) לרגל אירוסיו עם דבורה לודיוב (נתניה)

» מזל טוב לבוגרנו ר' אביגדור לוינגר (מחזור כ"ט) ורעיתו רחל (ניצן) לרגל הולדת הנכדה, בת לשמואל ורחל לוינגר (תל אביב)

» מזל טוב לבוגרנו הרב יצחק זאגא (מחזור ל') ורעיתו צביה (פדואל) לרגל נישואי הבן יאיר חברון עם שירה מיכל -בת בוגרנו ר' דניאל אלאלוף (מחזור ל"ז) ורעיתו ציפי (באר שבע)

» מזל טוב לתלמידנו ר' נתן אמור ורעיתו הודיה (שעלבים) לרגל הולדת הבת

» מזל טוב לחבר הנהלת הישיבה ר' יצחק הילדסהיימר ושולמית (קיבוץ שעלבים) לרגל הולדת הנינה רֹנִּי צִיּוֹן, נכדה לבוגרנו ר' אסף הילדסהיימר (מחזור כ"ז) ורעיתו אפרת (מודיעין), בת לאמיר וטל הילדסהיימר (כרמל)

» מזל טוב לבוגרנו אלישע גרונדוורג (מחזור ס"ב-אפרת) לרגל נישואיו עם שרה פרוכטר (ירושלים)

» מזל טוב לתלמידנו בוגרנו ר' אליקים פרץ (מחזור ס"ג) ורעיתו אילת (שעלבים) לרגל הולדת הבן

» מזל טוב לבוגרנו ר' אחיטוב גרשינסקי (מחזור עולים ל"ב) ורעיתו רות (אפרת) לרגל היכנס הנכד פלא-בן חננאל ובת חן גרשינסקי (אפרת) לגיל עול מצוות