מזל טובים

» משתתפים בצער יו"ר הנהלת הישיבה הרב ברוך ברונר הי"ו עם פטירת האח ר' אליעזר ברונר ז"ל. ההלוויה היתה ביום ראשון אור לי' אדר א'. הרב ברוך יושב מהבוקר עד שעה 13:00 ברח' חזון איש 38 ב"ב, ומשעה 17:00 בביתו ברח' האדמו"ר מגור 4 ב"ב.

» משתתפים בצער בוגרנו ר' שאול שלדובסקי הי"ו (מחזור עולים מ') עם פטירת האב הרב יצחק שלדובסקי ז"ל. ההלוויה תחל ביום שני ט' אדר א בחו"ל ותגיע ארצה ביום שלישי י' אדר א לבית העלמין "ארץ החיים" בית שמש. יושבים שבעה ברח' גד 7 דירה 5 בית שמש.

» משתתפים בצער בוגרנו ר' יעקב ישורון הי"ו (מחזור י"ז) עם פטירת האחות גב' לאה קרניאל ע"ה. ההלוויה התקיימה ביום ראשון ט אדר א. יושבים שבעה ברח' השיר 7 ברוכין.

» מזל טוב לבוגרנו ישראל ליבוביץ (מחזור חו"ל 20/21) לרגל נישואיו עם ריסה הריס