וחיי עולם נטע בתוכנו

רב קיבוץ שעלבים הרב אהרן מרצבך