אז מה היה לנו?

שי סנדיק

§    בשבת פרשת "פנחס" התקיימו בישיבה שתי שבתות מיוחדות בנוסף לשבת הישיבה הרגילה: שבת בוגרים של מחזור ל"ב (ולמתקשים בחישובים – בני 39) ושבת שיעור ה' שלרגל סיום חמש שנות לימודיו בישיבה (שהן כמובן לא הסוף, אלא רק ההתחלה, כי לא מסיימים ישיבה, ויעוין בשיחות השבת שם, שם) הוציא מהארכיון את רוב חבריו כולל אלו הנשואים למען דיבוק חברים לעילא ולעילא. בני הישיבה זכו לסעוד בכיתה בבניין בק, מה שהעניק להם לא רק אינטימיות, אלא גם אימון גופני משובח בריצות להבאת האוכל. מי שבאמת עבדו קשה השבת היו הרבנים שעברו מקבוצה לקבוצה ומטיש לדיון לשיעור וחוזר לא חלילה. לאחר מנחה, התקיים פאנל בהשתתפות בוגרי מחזור ל"ב, בו סיפרו על חוויותיהם מהישיבה ועל ההתמודדות שלהם כאנשים תורניים בעולם העבודה, איש איש בתחומו. השבת נחתמה בסעודה שלישית שבמהלכה התאספו כל הקבוצות לשירה ושמיעת דברים מפי יעקב ראפ ושיחה מפי ראש הישיבה, הרב יעקבסון.

§    ואם באימונים גופניים עסקינן, הרי שהם ממש במקומם כיוון שחברי שיעור א' התחיילו זה מכבר בתל השומר תובב"א. יצוין לשבחם כי מיד לאחר החיול חזרו צעירי הצאן לישיבה ולא כילו את זמנם בניצול כרטיס השל"ת לנסיעות ברכבת ישראל על חשבון שאול מופז. המדור עדיין בהלם מהמספרים ה"ותיקים" שזכו להם הדרדקים מן ההפקר המתחילים ב- 5 וב-6. ועדת החקירה הפנימית שלנו (שמספרה האישי מתחיל ב-7) טוענת שזהו רמז מובהק לביאת המשיח הקרובה, שכן החוצפה גוברת ואם לעת כזאת הגענו, אנה אנו באים?

§    בהמשך לדיווחים בעלונים הקודמים, אנו מזמינים אתכם להפרד מהריהוט הנוכחי של בית המדרש. בהתאם לשיטת הריהוט החדשה, שיטת קביעת הישיבה בבית המדרש תהיה לראשונה במתכונת "כל הקודם זוכה" ללא רשימות כבשנים עברו. מומלץ להגיע בא' אלול מוקדם, ולא רק מהסיבה הזו...

§    בתקופה האחרונה זכינו לשמחות רבות אצל עידן לוי, חיים סקמסקי, מושיק מלר בתחום הנישואין (שהרצף רושש את בני הישיבה משטרות של 20 ₪) . אנו מחכים בקוצר רוח לשמחות הבאות אצל מתן פרוינד, שלום פיטוסי, איתן פרנקו, נועם שחור ואבי מוסנג'אד שיתקיימו בבין הזמנים ובזמן אלול, וכמובן לסיבות נוספות שיגיעו במהרה. ב ה צ ל ח ה ! !