כשרות הנקניק

רועי רחמים

כאמור מכיל הנקניק בשר בע"ח חומרי מילוי, תבלינים ועוד. הבשר: לפני טחינתו יש לבדוק מקורו ושיהיה מבשר בע"ח טהורים שנשחטו ונבדקו כדין, ואם יש חלקים הצריכים ניקור, חייב לוודאת שנוקרו כדין אח"כ יש להכשיר את הבשר ע"י שריה מליחה והדחה(ע"ע הכשרת הבשר). יש להזהר בפרט בנקניקים שמשתמשים בשיירי ומפלי בשר לבדוק כל חתיכת בשר ומקורה, ואם היא ממקור נאמן, יש להקפיד על סימני כשרות על כל חתיכת בשר ושלא עברו עליה ג' ימים ללא הכשרה על אף חתיכת בשר, וכן שלא יכנסו או יתערבו חתיכות בשר משיירי ניקור ופסולת בשר מלוכלך בדם וכד'.

מעי המילוי...

התבלינים...

שאר חומרי המילוי...

כלי השריית הבשר והעישון...

לסיכום: הנקניק הוא דבר המורכב ומסובך ויש לקנותו בהכשר מוסמך ושומר נפשו ירחק מנקניק שמקורו מפוקפק ושאין עליו סימני כשרות (חותמות, פלומבות וכד').

 לקוח מספר "אנציקלופדיה לכשרות המזון" (כ' 31 באוצר הספרים)

כולל פירוט , מידע ותיאור מורחב של מוצרי מזון השונים, דרכי ייצור המזון במפעלי המזון בימינו ועוד עניינים חשובים ומידע רב בשטח כשרות המזון.