דברים לזכרו של בוגרנו הרב שמעון בירן הי"ד

רב הישוב "ניר גלים" בוגרנו הרב צבי ארנון שליט"א