לקראת יום הזכרון-דברים לעילוי נשמת הבן אלחי טהרלב הי"ד

בוגרנו הרב אהד טהרלב